Er is nooit gebrek geweest aan olie in de wereld.

Met het toepassen van geavanceerde winningsmethoden en hogere olieprijzen namen de economisch winbare reserves steeds toe. Door de nieuwe technologieën, waarop ik in dit boek uitvoerig ben ingegaan, worden die reserves steeds groter. Tot nu toe wordt gemiddeld 20 tot 30 % van de oorspronkelijke, in de aardbodem aanwezige, olie gewonnen. 

Een percentage dat kan stijgen tot 50 à 60 %. Ook productie uit, tot nu toe, onproduceerbare structuren wordt en is al mogelijk. Dit leidt tot nog honderden jaren oliewinning.

 Ing. H. van Kasteel


Citaat uit het BP jaarverslag van 2008:

“ Nobody knows or can know exactly how much oil exists under the earth' surface or how much it will be possible to produce in the future. All numbers are, at best, informed estimates”.

 Vrij vertaald wordt hier weergegeven dat:

“Niemand precies kan weten hoeveel olie er zich onder de aardbodem bevindt, of  hoeveel er in de toekomst zal kunnen worden geproduceerd. Alle getallen zijn gebaseerd op, naar beste eer en  geweten verkregen, schattingen.

/**